alertlink_circlearrowcalendarcasecheckchevron-downclosecoachescurve_lgdiscountfaq-lockfaq-heatingfaq-solarfaq-generalfaq-insulationfaq-homefitfaqgiftcardhousekeylockmagnifiermailmanualphonepinsocial-facebooksocial-linkedinsocial-twittertechnicaltimeuserwebatvantage

Wat indien ik de keuring, het onderhoud of de verwarmingsaudit niet laat uitvoeren?

Afgezien van de voordelen die een keuring, onderhoud en verwarmingsaudit inhouden, zoals een performantere installatie, zekerheid over de goede en veilige werking van het toestel en nuttige tips om op uw energiefactuur te besparen, zijn er mogelijk bijkomende gevolgen indien u uw verplichtingen als eigenaar (of gebruiker) van een centraal stooktoestel niet nakomt.

Het toezicht op de verplichtingen van de eigenaars en gebruikers van centrale stooktoestellen wordt geregeld door het milieuhandhavingsdecreet (titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) en het uitvoeringsbesluit ter zake.

  • Het niet voldoen aan de verplichtingen inzake het ter beschikking houden van attesten en rapporten, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete.
  • Het niet onderhouden van uw centraal stooktoestel wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of er strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking

Was dit artikel nuttig?