alertlink_circlearrowcalendarcasecheckchevron-downclosecoachescurve_lgdiscountfaq-lockfaq-heatingfaq-solarfaq-generalfaq-insulationfaq-homefitfaqgiftcardhousekeylockmagnifiermailmanualphonepinsocial-facebooksocial-linkedinsocial-twittertechnicaltimeuserwebatvantage

Wat wordt er gedekt door de garantie?

De garantie is beperkt tot de gratis reparatie (onderdelen en arbeid) of tot de vervanging van het gebrekkig materiaal, maar met uitsluiting van een schadevergoeding voor elke directe en/of indirecte gelede schade.

Cozie kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voor ongevallen aan personen, schade aan eigendommen afzonderlijk van het geleverde materiaal of installatie, winstderving of enige andere schade die direct of indirect voortvloeit uit een gebrek van het materiaal of de installatie.

In geen enkel geval zal Cozie een eventuele vergoeding verschuldigd zijn die groter is dan het bedrag dat door Cozie voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen.

Was dit artikel nuttig?